Miten määritän asetuksen joka voimassa takautuvasti tai vasta tulevaisuudessa?