Miten lisään henkilötuonnin massana uusi tieto? Esimerkkinä on PIN-koodin lisääminen.