Liukuvan työajan saldon maksimi- ja minimäärän asettaminen