Liukuvan työajan saldon maksimi- ja minimimäärän asettaminen