Asetusryhmän päivittäminen tai asettaminen usealle henkilölle kerralla