Sääntöjoukon esimerkit - tapahtuman ulkoinen tunniste