Työpäivän pituuden ja sallitun työajan määrittäminen