Esimiestiedon päivittäminen tai asettaminen usealle henkilölle kerralla