Asetusryhmän nimen, koodin ja kuvauksen muokkaaminen