Asetusryhmät

Asetusryhmillä voidaan määrittää tietylle työntekijäryhmälle työyhteisön asetuksista poikkeavia laskenta-asetuksia. Asetusryhmien avulla voidaan asettaa esimerkiksi eri työaikamuotojen tai työehtosopimusten piirissä oleville työntekijöille erilaisia asetuksia työvelvoitteeseen ja saldojen kertymiseen. Asetusryhmän asetuksiin on perustettu säännöt, jotka kertovat millä tavalla kyseisen asetusryhmän jäsenen tapahtumia käsitellään. Jokaiselle työaikamuodolle kannattaa perustaa oma asetusryhmänsä. Suositeltavaa on, että perustetaan ainakin yksi tuntipalkkaisten asetusryhmä ja yksi kuukausipalkkaisten asetusryhmä. Ryhmittely voi myös perustua käytössä oleviin työehtosopimuksiin.